Benmel 2kg

kr 199,00

På lager

Varenummer: VR1414810 Kategorier: ,

Beskrivelse

Produktbeskrivelse: Benmel er et organisk gjødningsmiddel som er fremstilt av malte bein som er oppvarmet og tørket under høyt trykk og høy temperatur. Benmel er

langtidsvirkende og har høye næringsverdier. Det er rikt på fosfor (P), som fremmer blomsterdannelse, fruktsetting og rotdannelse. Benmel er også rikt på nitrogen (N),

som står for tilvekst og frodige, grønne blader. Benmel passer til alle planter, men er spesielt verdifullt for flerårige planter. Bærbusker og frukttrær som gjødsles med

benmel allerede ved planting, får en meget god start. Organisk gjødsel stimulerer mikrolivet i jorden og øker humusinnholdet. Gjødselen gir friske planter med høy

motstandsdyktighet, noe som gir bedre overvintringsevne. Godkjent for økologisk dyrking. Granulat. NP 8-6