Publisert på

Planteveiledning hekk

Agnbøk -Carpinus betulus

Gro/vekst forhold:
Skal en lykkes med hekk må der være gode vekstforhold, dvs god matjord med naturlig drenering, er det mye leire må den fjernes og matjord må blandes i hvor hekken skal stå.

Forberedelse før planting:
Ferdighekk: Grav en renne på 40cm bred og 30cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røter lett kan etablerer sig (minigraver er veldig effektiv til dette arbeide) Viktig det ikke plantes for dypt.
Vanlig hekkplanter kjølelageret/1>3,5 liter potte: Grav en renne på 25cm bred og 25cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røter lett kan etablerer sig. Viktig det ikke plantes for dypt.

Selve plantingen:

Prima Ferdighekk: Det må plantes 3 planter pr meter for å få hekken helt tett. Sett plantene ut i rennen og vri/danderer dem så de står med den klippet side ut over. Fyll på med plantejord pluss mellom plantene 50liter pr 5 planter. Fyll på resten av jorden som er gravd opp.
Vanlig hekkplanter kjølelageret/1>3,5 liter potte: 4 planter pr meter for å få hekken helt tett. Sørg for at plantene står rett. Fyll på med plantejord pluss mellom plantene 50liter pr 10 planter.
Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene.

Legg ut en dryppslange på toppen langs stammen, kan festes med plugg.
Før barken legges på klippes hekken på sidene og toppen om det er ønsket høyde på hekken.( se under klipping)
Legg på barkduk (30cm på hver side av hekken) og dekkbark 5cm tykkelse. Dette holder på fuktigheten og holder ugress borte. Fyll på ny bark hvert 2. år.

Vanning:
Det er viktig å vanne, men ikke drukne planten. Sett på dryppslangen 2-3 ganger i uken, natten over så de får en god gjennom vanning når det vannes. Stikk fingeren i jorden og kjenn om det er for vått/ klissent, så vent en uke eller to med vanning. Det vannes fra 1/5 til 1/9 under normale værforhold.

Gjødsle:
Det er viktig å gjødsle godt de første 5 år til hekken er godt etablert. Det er samme prinsipp som ved planting. Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene. Gjødsle første gang i april når snøen er borte og så 1. mai og hver måned frem til 1/9 ikke gjødsle etter 1/9 da det er viktig at nye skudd modnes før vinteren.

Klipping:
Hekken klippes til St.Hans og på høsten oktober. Det er viktig at toppen ikke klippes før ønsket høyde. ( hekken vil stagnere) Klipp på sidene og bruk elektrisk hekksaks, da er det lettere å få en jevn og pen hekk. Når hekken har ønsket høyde klippes også toppen hver gang.

 

Alperips-Ribes alpinum
Gro/vekst forhold:
Skal en lykkes med hekk må det være gode vekst forhold, dvs. god matjord med naturlig drenering, er det mye leire der hvor hekken skal stå må den fjernes og matjord må blandes i.

Forberedelse før planting:
Ferdighekk: Grav en renne på 40cm bred og 30cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røttene lett kan etablere seg (minigraver er veldig effektiv til dette arbeidet) Viktig at det ikke plantes for dypt.

Vanlig hekkplanter kjølelageret/1>3,5 liter potte: Grav en renne på 25cm bred og 25cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røttene lett kan etablere seg. Viktig at det ikke plantes for dypt.
Selve plantingen:
Ferdighekk: Det må plantes 3 planter pr meter for å få hekken helt tett. Sett plantene ut i rennen og vri/danderer dem så de står med den klippede siden vendt utover. Fyll på med plantejord pluss mellom plantene 50 liter pr 5 planter. Fyll på resten av jorden som er gravd opp.

Vanlig hekkplanter kjølelageret/1>3,5 liter potte: 4 planter pr meter for å få hekken helt tett. Sørg for at plantene står rett. Fyll på med plantejord pluss mellom plantene 50 liter pr 10 planter.
Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene.
Legg ut en dryppslange på toppen langs stammen, denne kan festes med plugger.
Før barken legges på klippes hekken på sidene og toppen om det er ønsket høyde på hekken.( se under klipping)
Legg på barkduk (30cm på hver side av hekken) og dekkbark 5cm tykkelse. Dette holder på fuktigheten og holder ugresset borte. Fyll på ny bark hvert 2. år.

Vanning:
Det er viktig å vanne, men ikke drukne plantene. Sett på dryppslangen 2-3 ganger i uken, natten over så de får en god gjennomvanning når det vannes. Stikk fingeren i jorden og kjenn om det er for vått/ klissent, hvis det så vent en uke eller to med vanning. Det vannes fra 1/5 til 1/9 under normale værforhold.

Gjødsle:
Det er viktig å gjødsle godt de første 5 år til hekken er godt etablert. Det er samme prinsipp som ved planting. Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene. Gjødsle første gang i april når snøen er borte og så 1.mai og hver måned frem til 1/9 ikke gjødsle etter 1/9 da det er viktig at nye skudd modnes før vinteren.

Klipping:
Hekken klippes til St. Hans og på høsten oktober. Er hekken på ønsket høyde klippes sidene og toppen inn til forrige gang den ble klippet. Ved nyplanting og de kommende årene til hekken er nådd ønsket høyde. Klipp 50 % av tilveksten på toppen og på sidene. Det er for å få en sterk og robust hekk.

 

Bøk – Fagus sylvatica

Gro/vekst forhold:
Skal en lykkes med hekk må det være gode vekst forhold, dvs. god matjord med naturlig drenering, er det mye leire der hvor hekken skal stå må den fjernes og matjord må blandes i.

Forberedelse før planting:
Ferdighekk: Grav en renne på 40cm bred og 30cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røttene lett kan etablerer seg (minigraver er veldig effektiv til dette arbeidet) Viktig at det ikke plantes for dypt.

Vanlig hekkplanter kjølelageret/1>3,5 liter potte: Grav en renne på 25cm bred og 25cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røttene lett kan etablerere seg. Viktig at det ikke plantes for dypt.

Selve plantingen:
Ferdighekk: Det må plantes 3 planter pr meter for å få hekken helt tett. Sett plantene ut i rennen og vri/danderer dem så de står med den klippede siden vendt utover. Fyll på med plantejord pluss mellom plantene 50 liter pr 5 planter. Fyll på resten av jorden som er gravd opp.

Vanlig hekkplanter kjølelageret/1>3,5 liter potte: 4 planter pr meter for å få hekken helt tett. Sørg for at plantene står rett. Fyll på med plantejord pluss mellom plantene 50 liter pr 10 planter.

Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene.
Legg ut en dryppslange på toppen langs stammen, denne kan festes med plugger.
Før barken legges på klippes hekken på sidene og på toppen om det er ønsket høyde på hekken. ( se under klipping)
Legg på barkdukk (30cm på hver side av hekken) og dekkbark 5cm tykkelse. Dette holder på fuktigheten og holder ugress borte. Fyll på ny bark hvert 2. år.

Vanning:
Det er viktig å vanne, men ikke drukne plantene. Sett på dryppslangen 2-3 ganger i uken, natten over så de får en god gjennomvanning når det vannes. Stikk fingeren i jorden og kjenn om det er for vått/ klissent, hvis det så vent en uke eller to med vanning. Det vannes fra 1/5 til 1/9 under normale værforhold.

Gjødsle:
Det er viktig å gjødsle godt de første 5 år til hekken er godt etablert. Det er samme prinsipp som ved planting. Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene. Gjødsle første gang i april når snøen er borte og så 1. mai og hver måned frem til 1/9 ikke gjødsle etter 1/9 da det er viktig at nye skudd modnes før vinteren.

Klipping:
Hekken klippes ca. 15. juli og på høsten oktober. Det er viktig at toppen ikke klippes før ønsket høyde.( hekken vil stagnere) Klipp på sidene og bruk elektrisk hekksaks, da er det lettere å få en jevn og pen hekk. Når hekken har ønsket høyde klippes også toppen hver gang.

 

Liguster/vintergrønn liguster
-Ligustrum vulgare /ovalifolium

Gro/vekst forhold:
Skal en lykkes med hekk må det være gode vekst forhold, dvs. god matjord med naturlig drenering, er det mye leire der hvor hekken skal stå må den fjernes og matjord må blandes i.

Forberedelse før planting:
Ferdighekk: Grav en renne på 40cm bred og 30cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røttene lett kan etablere seg (minigraver er veldig effektiv til dette arbeidet) Viktig at det ikke plantes for dypt.

Vanlig hekkplanter kjølelageret/1>3,5 liter potte: Grav en renne på 25cm bred og 25cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røttene lett kan etablere seg. Viktig at det ikke plantes for dypt.

Selve plantingen:
Ferdighekk: Det må plantes 3 planter pr meter for å få hekken helt tett. Sett plantene ut i rennen og vri/danderer dem så de står med den klippede siden vendt utover. Fyll på med plantejord pluss mellom plantene 50 liter pr 5 planter. Fyll på resten av jorden som er gravd opp.

Vanlig hekkplanter kjølelageret/1>3,5 liter potte: 4 planter pr meter for å få hekken helt tett. Sørg for at plantene står rett. Fyll på med plantejord pluss mellom plantene 50 liter pr 10 planter.

Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene.
Legg ut en dryppslange på toppen langs stammen, denne kan festes med plugger.
Før barken legges på klippes hekken 50 % av toppen for å få en tettere og kraftig hekk. ( se under klipping)
Legg på barkduk (30cm på hver side av hekken) og dekkbark 5cm tykkelse. Dette holder på fuktigheten og holder ugresset borte. Fyll på ny bark hvert 2. år.

Vanning:
Det er viktig å vanne, men ikke drukne plantene. Sett på dryppslangen 2-3 ganger i uken, natten over så de får en god gjennomvanning når det vannes. Stikk fingeren i jorden og kjenn om det er for vått/ klissent, hvis det så vent en uke eller to med vanning. Det vannes fra 1/5 til 1/9 under normale værforhold.

Gjødsle:
Det er viktig å gjødsle godt de første 5 år til hekken er godt etablert. Det er samme prinsipp som ved planting. Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene. Gjødsle første gang i april når snøen er borte og så 1.mai og hver måned frem til 1/9 ikke gjødsle etter 1/9 da det er viktig at nye skudd modnes før vinteren.

Klipping:
Hekken klippes til St. Hans og på høsten oktober. Er hekken på ønsket høyde klippes sidene og toppen inn til forrige gang den ble klippet. Ved nyplanting og de kommende årene til hekken er nådd ønsket høyde. Klipp 50 % av tilveksten på toppen og på sidene. Det er for å få en sterk og robust hekk.

 

Thuja O. Smaragd/Brabant

Gro/vekst forhold:
Skal en lykkes med hekk må der være gode vekst forhold, dvs god matjord med naturlig drenering, er det mye leire må den fjernes og matjord må blandes i hvor hekken skal stå.

Forberedelse før planting:
Planter fra 1meter >: Grav en renne på 40cm bred og 30cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røtter lett kan etablerer seg (minigraver er veldig effektiv til dette arbeidet) Viktig at det ikke plantes for dypt.
Planter fra 3,5 – 5 liter potte: Grav en renne på 25cm bred og 25cm dyp, løsne jorden i bunnen så de nye røtter lett kan etablerer seg. Viktig at det ikke plantes for dypt.

Selve plantingen:
Thuja Smaragd: Det kan plantes 3 planter pr meter for å få hekken helt tett ganske raskt. (ved 2 planter pr meter vil det ta noen år før den er helt tett)Sett plantene ut i rennen og fyll på med plantejord pluss mellom plantene 50liter pr 5 planter. Fyll på resten av jorden som er gravd opp. Sørg for plantene står rett og trykk forsiktig til rundt klumpen, ikke på klumpen.
Thuja Brabant: Da holder det med 2 planter pr meter, samme prosess som Smaragd.

Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene.
Legg ut en dryppslange på toppen langs stammen, kan festes med plugg.
Før barken legges på klippes hekken på sidene og toppen om det er ønsket høyde på hekken. (se under klipping)
Legg på barkdukk (30cm på hver side av hekken) og dekkbark 5cm tykkelse. Dette holder på fuktigheten og holder ugress borte. Fyll på ny bark hvert 2. år.

Vanning:
Det er viktig å vanne, men ikke drukne planten. Sett på dryppslangen 2-3 ganger i uken, natten over så de får en god gjennomvanning når det vannes. Stikk fingeren i jorden og kjenn om det er for vått/ klissent, så vent en uke eller to med vanning. Det vannes fra 1/5 til 1/9 under normale værforhold.

Gjødsle:
Det er viktig å gjødsle godt de første 5 år til hekken er godt etablert. Det er samme prinsipp som ved planting. Gjødsle plantene med Helgjødsel eller vanlig hagegjødsel. Fordel en håndfull på 4 planter fordelt mellom og på siden av plantene. Gjødsle første gang i april når snøen er borte og så 1. mai og hver måned frem til 1/9 ikke gjødsle etter 1/9 da det er viktig at nye skudd modnes før vinteren.

Klipping:
Thuja og annet vintergrønt klippes i august eller tidlig vår. IKKE KLIPP PÅ HØSTEN. Klipp på sidene og bruk elektrisk hekksaks, da er det lettere å få en jevn og pen hekk. De første år ved etablering, anbefaler vi å klippe 30 % av tilveksten for å få en tett hekk, på side og topp.

Publisert på

Slik planter du klematis

Alle arter av klematis skal plantes godt ut fra veggen slik at plantene ikke tørker ut i dreneringen langs grunnmuren. Du kan også plante mot et espalier eller inntil en trestamme. 60 cm er en gylden regel når du skal plante klematis. Lag et hull 60 cm dypt og 60 cm bredt og 60 cm fra veggen.

Vann klematisplanten godt før den får plass i jorda. Vann også i plantegropen.

Ha litt kugjødselkompost i bunnen av hullet og fyll på godt med plantejord. Plant slik at 15 cm av rothalsen kommer under jorda. Da utvikler det seg flere røtter og du får en kraftigere plante.

Klematis liker organisk gjødsel bedre enn fullgjødsel. De vokser dessuten bedre og blir sterkere mot sykdom hvis du gir dem benmel. Klematis er også veldig glad i kompost.

En spiseskje benmel drysses i jorda rundt klematisen ved planting. En halv spiseskje benmel kan gis annenhver måned fra mars til juli. I april og juni kan det gis en halv spiseskje Helgjødsel som inneholder organisk gjødsel.

De første ukene etter at du har plantet, må du vanne skikkelig. Det er en regel at storblomstrede klematis vil ha skygge ved rothalsen. Dette er ikke nødvendig hvis du velger en med små blomster.

Et tips er å sette et frittstående espalier midt i bedet, og plant flere sammen, eller la dem få selskap av en rose. Det blir vakkert!

HVORDAN SKAL EN KLEMATIS BESKJÆRES?
Uavhengig av sort, skal du beskjære klematis hardt de første årene slik at planten bryter og får tett forgreining nedenfra. Tenk ikke på blomstene det første året, tenk heller på å bygge opp planten. Når du senere skal beskjære klematisplanten din, bør du sjekke hvilken gruppe den tilhører.

DE SMÅBLOMSTRENDE:
Alpeklematis, bergklematis og andre småblomstrende sorter som blomstrer tidlig om våren, er ikke særlig arbeidskrevende. Du får nesten like fin blomsterprakt uten beskjæring. Du bør allikevel se over planten når den begynner å spire. Klipp vekk døde skudd og skudd som stenger for lyset.
Ikke beskjær for hardt, da tar du samtidig vekk blomstene. Er plantene så gamle at de begynner å bli glisne, beskjærer du dem hardt etter blomstring i mai.

KLEMATIS MED STORE BLOMSTER:
Til denne gruppen hører alle de storblomstrende, bl.a. alle Patens – sortene. De blomstrer på fjordårsvekst og remonterer godt ut over sommeren. Det beste tidspunktet å beskjære disse på er fra november til mars. Man kutter gjerne planten ned til halvparten. Men ingen regel uten unntak. De vil blomstre uten beskjæring også.
Sommerblomstrende klematis er alle de andre som blomstrer på årsskudd. Kan gjerne beskjæres hardt, ned til 30 – 50 cm om våren.

Publisert på

Hvilken hekk skal du velge?

Det finnes mange planter som egener seg godt til hekk. Men når det er så mye å velge i kan det være vanskelig å vite hvilken hekk som passer godt inn hos deg. Uansett, skal du ha en tett hekk helt fra bunn må du følge oppgitte planter pr meter ellers vil du få glipper langs bakken og dette er det ikke så lett å gjøre noe med i etterkant når hekken er etablert.  En hekk trenger også gjødsel og vann på lik linje med alle de andre plantene vi har i hagen for å bli frisk og frodig.

Her er en oversikt over mange av de vanligste hekkplantene og en beskrivelse av de. Klikk på navnet på planta eller bildet så blir du sendt til produktside med mer info i nettbutikken og mange av de finnes i forskjellige størrelser også.

 


 

 

Agnbøk – Carpinus betulus:

Blir tett som hekk og beholder bladene lenge utover vinteren sånn som bøk. Tåler endel skygge. Plantene har pålerøtter så røttene søker nedover og er derfor god nabo til andre planter.

 

Alperips – Ribes alpinum:

Tettvokste busker som passer godt til klipt hekk. Tåler skygge, men blir finere med litt sol. Denne kan holdes veldig lav og den kan være et godt alternativ til stram klipt hekk rundt bed istedet for buksbom som ikke er like herdig. H7.

 

Barlind – Taxus x media: 

Mørkegrønne nåler og kan bli 2-3 meter høy. Tåler vaisalt, skygge og vind. Tåler beskjæring godt og er en av få vintergrønne som bryter fra gammel ved (om en kvist knekker langt inn vil det komme nye skudd der kvisten brakk). Sorten ‘Hilli’ setter ikke bær, er tett og godt egnet til hekk. H5.

Blankmispel – Cotoneaster lucidus: 

Busk med opprett, nokså bred vekst. Mørk grønne, glinsende blader, som blir orange til rødlige om høsten. Blir opptil 3 meter høy. Flott som hekk, blir ikke hekket klippen så kan den få små hvite blomster og svarte bær. Fin hekkplante som har tett vekst og tåler klipping godt. Blanke blad og røde og gule høstfarger. På de mest utsatte stedene vil den greie seg best som fri hekk istedet for klipt. H6 kyst, H8 innlandet.

 

Bøk og blodbøk – Fagus sylvatica (purpurea): 

 

Blodbøk er en form av vanlig bøk. Den har rødbrune eller rødfiolette blad og er et meget vakkert tre som plantes i hager og parker. Blodbøk stammer fra et mortre som ble funnet i Sondershausen i Tyskland i 1760-årene. Bøk trenger dyp jord for å trives da røttene søker nedover. Kobberrøde blader om høsten. Beholder bladene om vinteren og skjermer godt.

 

Børsøtmispel – Amelanchier alnifolia: 

Godt tilpasset norske forhold. Får gul høstfarge. Får hvite opprette blomster i mai med duft. Fruktene er saftige og søte og egner seg til saft og vin. Best som fri hekk da det gir mest bær. H8.

 

Liguster – Ligurstrum vulgare: 

Trives i de fleste jordsmonn og er nøysom. Fin grønnfarge og bladene sitter på en stund utpå høsten. Dersom den ikke klippes får den hvite blomster og senere sorte bær (giftige). H4.

 

Junisøtmispel – Amelanchier spicata: 

 

Slank, opprett og tett vekst som gjør at den passer godt til frie hekker uten klipping. Skjermer for vind og innsyn og kan bli 3-4 meter høy. Blomstrer med hvite blomster i mai-juni og i juli-august får den spislige frukter. Gule og rødbrune høstfarger kommer i september. H7.

Svartsurbær – Aronia melanocarpa:

Blomstrer med hvite blomster om våren, får senere svarte bær som har et høyt innhold av anitoksidanter og kan brukes til saft, syltetøy mm. Får også flotte høstfarger. Best som fri hekk da det gir mest bær. H7.

 

Tuja- Thuja 

‘Brabant’: Thuja ‘Brabant’ er den raskest voksende thuja og kan vokse opp mot 30 cm pr år. den er løs i veksten og egner seg til klippet hekk. Tåler ikke veisaltet og bør ikke plasseres som hekk ved vei der det saltes vinterstid. H5.

Smaragd: Slank kjegleformet busk med fin grønnfarge. Tåler ikke veisaltet og bør ikke plasseres som hekk ved vei der det saltes vinterstid. H5.