Natria benmel

kr 99,00

På lager

Varenummer: VR1493293 Kategorier: ,

Beskrivelse

Produktbeskrivelse: Benmel er et organisk och langtidsvirkende gjødningsmiddel med høye næringsverdier, godkjent for økologisk dyrking. Det er rikt på fosfor (P),

som fremmer blomsterdannelse, fruktsetting og rotdannelse. Benmel er også rikt på nitrogen (N), som står for tilvekst og frodige, grønne blader. Benmel passer til alle

planter, men er spesielt verdifullt for flerårige planter. Bærbusker og frukttrær som gjødsles med benmel allerede ved planting, får en meget god start. Organisk gjødsel er

basert på naturlig material og stimulerer mikrolivet i jorden. Det øker humusinnholdet og gir friske planter med høy motstandsdyktighet, noe som gir bedre

overvintringsevne. Benmel er fremstilt av malte bein som er oppvarmet og tørket under høyt trykk og høy temperatur. NP 8-7